گارانتی محصولات

محصولات این شرکت دارای ۱۰ سال گارانتی خدمات پس از فروش می باشد.

مواردی که شامل گارانتی نمی باشد

  • شکسته شدن بر اثر ضربه
  • کشیده شدن بر روی سطح ناهموار
  • آسیبی که در حین حمل ونقل بوجود آید.
  • نصب اتصالات در محلی غیر از محل پیش بینی شده .
  • در صورتی که کارت گارانتی دارای خط خوردگی باشد.
  • در صورتی که کارت گارانتی فاقد مهر فروشگاه ویا تاریخ خرید باشد.